Whatever you are, be good one /A.Lincoln/

Starptautiskā sadarbība

Lasīt citus rakstus

Notiks klimatam un drošības jautājumiem veltīta konference

Piedaloties NATO, Aizsardzības ministrijas un NBS pārstāvjiem, NVO, augstskolām, drošības un aizsardzības uzņēmumiem, kā arī Kanādas aizsardzības sektora pārstāvjiem, konference tiks veltīta risinājumiem un turpmākajiem sadarbības soļiem, kas ļautu fiksēt un samazināt CO2 emisijas militārajā jomā Latvijā.

NATO rīcības plānā ziņots, ka klimata pārmaiņām arī turpmāk būs tieša ietekme uz militāro infrastruktūru un aprīkojuma iespējām, kā arī netiešāka ietekme militārajās misijās, piegādes ķēdēs un alianses drošības vidē gan eiroatlantiskajā zonā, gan plašākā mērogā. Tajā pašā laikā, saskaņā ar NATO klimata pārmaiņu un drošības rīcības plānu “NATO Climate Change and Security Action Plan”, organizācija līdz 2030.gadam plāno samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas vismaz par 45%, līdz 2050.gadam sasniedzot nulles emisijas. 

Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas priekšsēdētāja Elīna Egle: “Pāreja uz klimatneitralitāti līdz 2050. gadam ir ļoti ambiciozs mērķis un, lai to sasniegtu, ir nepieciešama ļoti strukturēta un pārdomāta pieeja, kur jāiesaistās ne vien aizsardzības struktūrām, bet arī biznesa videi. To pienākums ir veicināt nacionālo drošību un noturīgu, nepārtrauktu darbību, lai nezaudētu fokusu arī NATO klimata mērķu virzībā. Latvijai ir konstanti nepieciešams kāpināt aizsardzības spējas, taču ir vienlīdz svarīgi neaizmirst ilgtspējas mērķus, rodot nozarei piemērotus iespējas un risinājumus.”

Konferences noslēgumā paredzēta nozares ekspertu diskusija par iespējamiem risinājumiem un tālākajām iespējām klimata pārmaiņu radīto izaicinājumu risinājumu ieviešanā NBS sadarbībā ar industriju un pētniecības organizācijām. Diskusiju vadīs Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platformas valdes priekšsēdētāja Agnese Alksne-Bensone.

Vairāk: ŠEIT