Whatever you are, be good one /A.Lincoln/

Sabiedriskā darbība

Strādā Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija - DAIF Latvija


Pēc intensīvām sarunām starp uzņēmumiem, izglītības - pētniecības iestādēm, uzņēmumu nozaru asociācijām, kurām ir sadarbības pieredze ar aizsardzības un drošības sektoru pieņemts lēmums 2013.gada 7.martā dibināt Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federāciju (Federācija). Dibināšanas sapulci ar uzrunu atklāja LR Aizsardzības ministrs Dr. Artis Pabriks.

Federācijas dibinātāju vidū būs dažādu nozaru un lieluma uzņēmumi: ‘’Komerccentrs Dati Grupa’’, ‘’Lattelecom’’, ‘’Latvijas Dzelzceļš’’, ‘’Felix Holding’’, ‘’DDupleks’’, ‘’Grandeg’’, ‘’Baltic Id’’, ‘’Tilde’’, ‘’HSM Frēzēšanas darbnīca’’, ieinteresēta Latvijas Universitāte, uzņēmumi un nozaru asociācijas.

Federācijas dibināšanas iniciatore Elīna Egle norāda, ka uzņēmumi un izglītības – pētniecības iestādes, kas saredz izaugsmes iespējas drošības un aizsardzības jomā, līdz šim nav apvienojušās savu interešu pārstāvniecībā un biznesa kontaktu veidošanai ne Latvijā, ne darbam starptautiskā arēnā. „Diskusiju rezultātā esam nonākuši pie secinājuma, ka uzņēmumiem un vadošām izglītības - pētniecības iestādēm ir svarīgi apvienoties biedrībā, lai sasniegtu Latvijas tautsaimniecības industriālās politikas mērķus, paaugstinātu eksportspēju un augstas pievienotās vērtības radīšanu ar aizsardzības un drošības sektoram pieejamo resursu starpniecību. Latvijas industrijai jāpalielina piegādāto produktu un pakalpojumu apjoms drošības un aizsardzības vajadzībām Latvijā, ES, NATO, kā arī ANO. Federācija nodrošinās pieredzes un kontaktu apmaiņu starp Latvijas, ES un starptautiskiem uzņēmumiem, starptautiskām organizācijām,” uzsver E.Egle.

Federācijas dibinātāji uzskata, ka mērķtiecīga un koordinēta industriju darbība sniegs iespēju attīstīties biznesam un pētniecībai Latvijā, radīt jaunas darbavietas. Tāpat Federācija būs vienots un stabils partneris sarunās ar valsts iestādēm un starptautiskām organizācijām, sniegs objektīvu un atklātu industrijas viedokli rīcībpolitikas izstrādes un ieviešanas procesā – izskaužot interešu konflikta un korupcijas riskus. Federācijas biedriem tiks nodrošināta savlaicīga informācija par plānotajiem un izsludinātajiem projektiem vai iepirkumiem gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. NATO aģentūras jau ir paudušas vēlmi un gatavību aktīvai sadarbībai ar industriju, īpaši pievēršoties mazo un vidējo uzņēmumu iesaistei iepirkumos – partnerībās. 

Federācijas dibinātāji cer, ka nākotnē pieaugs Latvijas uzņēmumu konkurētspēja nacionālos un starptautiskos drošības un aizsardzības iepirkumos. Tas nodrošinās, ka valstī pieejamie finanšu resursi drošības un aizsardzības funkciju nodrošināšanai paliks Latvijā un daļa atgriezīsies atpakaļ valsts budžetā.

Pieprasiet vairāk informācijas pa e-pastu: info@federacija.lv, web: www.federacija.lv.