Whatever you are, be good one /A.Lincoln/

Sabiedriskā darbība

Sievietes drošībai

2023.gada 26.maijā nodibinājām biedrību “Sievietes drošībai”, kas iesaistīsies ārējās un drošības politikas aktivitātēs un palīdzēs stiprināt sieviešu - līderu starptautiskās sadarbības tīklu.

Dibināšanas sapulci pagodināja ar klātbūtni Latvijas eksprezidente Vaira Vīķe Freiberga un tiešsaistē tai pievienojās NATO ģenerālsekretāra vietniece Baibai Braže. Profesores Žanetas Ozoliņas pamudināta piekritu pievienoties ‘’Sievietes drošībai’’ valdei.

Sievietes ir aktīva sabiedrības daļa, kas ikdienā sniedz pienesumu ikvienai dzīves sfērai un sasniegumi zinātnē, biznesā, diplomātijā apliecina arvien pieaugošu un realizējamu potenciālu. Iedvesmojot un atbalstot viena stiprināsim drošību, kā mūs visas apvienojošu elementu.   
 
Pateicos par iniciatīvas veidošanu LATO ģenerālekretārei Sigitai Starubergai un par atbalstu EK pārstāvniecības Latvijā vadītājai Zanei Petrei, bijušajai ANO jauniešu delegāta programmas vadītājai Anetei Biķei, zvērinātām advokātēmKarinai Palkovai un Artai Snipei.