Whatever you are, be good one /A.Lincoln/

Sabiedriskā darbība

Par Elīnas Egles iespējamo dalību politikā

Šajās dienās esmu guvusi plašu uzņēmēju, biedrību un sabiedrības pārstāvju atbalstu un pamudinājumu iesaistīties politikā. Esmu pagodināta, ka mans darbs sociāli-ekonomisko procesu sakārtošanā ir novērtēts un esmu aicināta iesaistīties jaunā politiskā kustībā. Vērojot jaunā politiskā kustībā aktīvos cilvēkus, saredzu iespējas īstenot Valda Zatlera uzstādījumus politiskās sistēmas maiņai un tiesiskuma atjaunošanai, kas ir aktuāli un nozīmīgi gan stratēģiski un patriotiski domājošiem uzņēmējiem, gan ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Mērķtiecīgas pārmaiņas un kopīgs darbs ir vitāli nepieciešams nācijas stiprināšanai un Latvijas izaugsmei.

Personīgi esmu nolēmusi vēl neuzsākt politisku darbību un turpināt pildīt profesionālos pienākumus Latvijas Darba devēju konfederācijā (turpmāk - LDDK), lai konsolidētu biedru viedokli tādos šobrīd būtiskos jautājumos kā valsts budžeta 2012.gadam un ilgtspējīgas nodokļu politikas izstrāde, ēnu ekonomikas apkarošana, investīciju piesaiste, nodarbinātības veicināšana u.c. Jārosina politiķus un ierēdņus būtiski pilnveidot Nacionālo reformu programmu un likt pamatus jaunam Nacionālajam attīstības plānam. Šobrīd strādāju Eiropas Biznesa konfederācijas valdē, lai sniegtu Latvijas biznesa viedokli Eiropas Savienības institūcijām ES 2020 stratēģijas un jaunās finanšu perspektīvas u.c. iniciatīvu ietvaros. Jūnijā apstiprināta mana darbība Starptautiskās darba devēju organizācijas valdē, kur darba devējiem jāsniedz priekšlikumi ANO Starptautiskajai darba organizācijai par uzņēmējdarbības attīstības un darba vietu radīšanas iespējām globālā mērogā, t.sk. konsultējot G-8 un G-20 sanāksmes.

Esmu gandarīta par LDDK izveidoto komandu, kurai šobrīd ir plašas iespējas ietekmēt valstī notiekošos sociāli-ekonomiskos procesus un vēlos nostiprināt LDDK pakalpojumus uzņēmumiem reģionālā sociālā dialoga, izglītības un nodarbinātības jomās, kā arī ietvaru divpusējai sadarbībai ar Latvijas ekonomikai nozīmīgākajām partnervalstīm. LDDK biedri nodrošina vairāk kā 70% valsts budžeta ieņēmumu un 37% darba vietu Latvijā. LDDK pārstāv vadošos uzņēmumus, 57 nozaru darba devēju organizācijas un asociācijas, kā arī 8 reģionālās uzņēmēju biedrības. LDDK apvieno uzņēmēju viedokli un ir politiski neitrāla darba devēju organizāciju apvienība. Tādēļ man ir jānodrošina, ka LDDK sniedz priekšlikumus un vērtējumu par ikviena politiskā spēka ideju ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi, uzņēmumu konkurētspēju un nodarbinātību. LDDK ir ieinteresēta kvalitatīvā politisko procesu maiņā un efektīvā publiskā pārvaldībā.

Mana visciešākā pārliecība ir, ka tikai demokrātiskā un tiesiskā valstī bizness var nodrošināt labklājības pieaugumu un labas darba vietas. No uzņēmējdarbības panākumiem iegūst visa sabiedrība. Es veltu savu profesionālo, akadēmisko un sabiedrisko darbu, lai vairotu Latvijas biznesa panākumus.

Dr.pol.cand. Elīna Egle
Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore