Whatever you are, be good one /A.Lincoln/

Sabiedriskā darbība

Organizētā pilsoniskā sabiedrībā ir spēks

Šogad pirmajā Memoranda padomes sēdē piedalījās arī Ministru prezidents Māris Kučinskis, apliecinot gatavību arī turpmāk ar NVO diskutēt par aktuālajiem jautājumiem. Pirmo reizi Memoranda parakstīšana notika 2005. gada 15. jūnijā un šobrīd to parakstījušas vairāk nekā 400 organizācijas. Memorands izstrādāts ar mērķi sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos.

2018. gadā Memoranda padomes dienas kārtībā ir Nevalstisko organizāciju ētikas kodeksa izstrāde un apstiprināšana, valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” īstenošanas ietvaros sasniegtie rezultāti un turpmākā darbība un citi sektoram svarīgi jautājumi. Valsts kanceleja kopā ar Memoranda padomi rīkos arī ikgadējo konferenci, sekmējot diskusijas par sabiedrības līdzdalības iespēju kvalitatīvu nodrošināšanu.

Memoranda padomes sēžu darba kārtībā tiek iekļauti jautājumi, kas ietekmē NVO sektora darbību un attīstību, tiek diskutēts par finansējuma pieejamību NVO no valsts budžeta un ārvalstu finanšu instrumentiem, apspriestas sabiedrības līdzdalības iespējas. Memoranda padome arī deleģē dažādus NVO pārstāvjus dalībai valsts pārvaldes institūciju veidotos līdzdalības formātos – padomēs, darba grupās, projektu vērtēšanas komisijās u.c.  

Informācija sagatavota sadarbībā ar Valsts kanceleju