Whatever you are, be good one /A.Lincoln/

Sabiedriskā darbība

Mazajam biznesam nepieciešams atbalsts ārkārtas stāvoklī

Ārkārtas stāvoklis liek uzdot pamatotus jautājumus par to, kā palīdzēt tūkstošiem mazo un vidējo uzņēmumu (MVU), kas saskaras ar īpaši kritisku situāciju, jo finanšu-ekonomiskās rezerves tiem ir nesalīdzināmi mazākas, kā lieliem uzņēmumiem vai publiskām kapitālsabiedrībām. Līdz šim aktualizētas galvenokārt lielo uzņēmumu grūtības. Salīdzinot ar citām valstīm, kas meklē risinājumus, papildus saskaramies ar novājinātu Ekonomikas ministriju.

Latvijas Biznesa savienības padomes priekšsēdētāja Elīna Egle aicina ‘’samazināt spiedienu uz uzņēmumu naudas plūsmu, būt iecietīgiem pret pasūtījumu izpildes termiņiem un sniegt lielāku elastību nodokļu nomaksā. Tā ir mūsu, darba devēju un darba ņēmēju interesēs. Mēs esam vienā laivā, kas pašlaik ir bangojošā jūrā.’’

Lai sniegtu atbalstu darba devējiem un nodarbinātajiem, kā arī mazinātu ārkārtas stāvokļa ietekmi uz tautsaimniecību un cilvēku pirktspēju Ministru kabinetā ir lemts par virkni atbalsta pasākumiem un plāno tos papildināt pēc nepieciešamības. Latvijas Biznesa savienība rosina atbildīgās iestādes Latvijā un SMEunited, savukārt, Eiropā nodrošināt atbalstu MVU sekojošos virzienos:
1) nodrošināt likviditāti, garantijas apgrozāmajam līdzekļiem un atliekot nodokļu un sociālo iemaksu maksājumus,
(2) ienākumu atbalsta pasākumus pašnodarbinātām personām un MVU,
(3) piedāvāt daļējas bezdarba jeb dīkstāvju atbalsta sistēmu, no kurām var gūt atvieglojumus arī MVU,
(4) kritiskās publiskās infrastruktūras darbības nodrošināšana,
(5) pēc iespējas atvērt piegādes ķēdi.

Vairāk: ŠEIT