Whatever you are, be good one /A.Lincoln/

Sabiedriskā darbība

Mazā biznesa diena 2019 - 16.novembrī

Mazā biznesa diena tiek organizēta iniciatīvas ''Atbalsti mazo biznesu'' ietvaros un ir viens no publiskākajiem pasākumiem, kurā piedalīties var ikviens sabiedrības loceklis. Mazā biznesa diena visā Latvijā ir katra novembra trešajā sestdienā un tajā piedalās visi interneta vietnē www.mazabiznesadiena.lv reģistrētie uzņēmumi. Šajā vietnē ir uzkrāta un uz Latvijas kartes vizualizēta informācija par visiem iniciatīvas dalībniekiem, to piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem, strukturējot tos pēc dažādiem parametriem, lai palīdzētu cilvēkiem izvēlēties atbalstāmos komersantus pēc teritorijas, preces vai sniegtā pakalpojuma.  

Vietnē var izveidot sava biznesa individuālu reklāmas plakātu un īsvideo, ērti publicēt savos sociālo mediju kanālos. Sarūpēsim vēl papildus instrumentus mazā biznesa reklāmai!
Iniciatīvai ir īpaša uzlīme, kuru aicinām izmantot kā atpazīstamības zīmi mazajam biznesam tirdzniecības vai pakalpojuma sniegšanas vietā.

Jāatzīmē, ka Latvijas Biznesa savienība jau sepīto gadu organizē iniciatīvu ''Atbalsti mazo biznesu!'', kuras ietvaros:
  • 2019.gada 16.novembrī aicinām vispirms domāt par mazo un piedalīties Mazā biznesa dienā;
  • Uzņēmumus aicinām aktīvi par sevi stāstīt ar bezmaksas reklāmas rīku palīdzību;
  • Biznesam uzrunāt korporatīvos klientus sadarbības platformā "Open";
  • Pašvaldības un biznesa organizācijas godināt mazos uzņēmumus īpašos pasākumos;
  • Valsts iestādēm vispirms domāt par mazo gan veidojot normatīvo vidi, gan veicot uzraudzību;
  • Latvijas Biznesa savienībai pārstāvēt Latvijas MVU intereses Eiropas Savienībā;
  • Vidējiem un lielajiem uzņēmumiem stiprināt mazos piegādātājus.
Atbalsti mazo biznesu, jo aiz katra mazā biznesa ir uzņēmīgi Latvijas cilvēki!