Whatever you are, be good one /A.Lincoln/

Sabiedriskā darbība

Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu forums - MVU Forums

2012.gada 26.novembrī reģistrēta uzņēmēju biedrība ‘’Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu forums’’, lai uzsāktu pastāvīgu darbu pie ‘’Mazās biznesa dienas’’ organizēšanas 2013.gadā. Biedrības dibinātāji ir mazie uzņēmumi.

Biedrības kopējie mērķi ir sekmēt Latvijas mazo un vidējo komersantu (turpmāk - MVU) darbību un attīstību, komunikāciju, informācijas un pieredzes apmaiņu starp biedrības biedriem; apvienot, koordinēt un pārstāvēt Latvijas MVU intereses; īstenot izglītības un apmācības pasākumus, lai attīstītu jauniešu un pieaugušo radošumu un uzņēmējspējas; organizēt sociālās kampaņas, labdarības pasākumus labklājības līmeņa uzlabošanai valstī; sniegt ierosinājumus valsts un pašvaldību iestādēm, sadarboties ar komersantiem, biedrībām, ekspertiem, izglītības un zinātnes institūcijām, lai kāpinātu uzņēmējdarbības aktivitāti, konkurētspēju un darba vietu kvalitāti; veicināt sabiedrības izpratni par MVU sociāli ekonomisko nozīmi Latvijā.

Ja Jums tuvi šie mērķi, brīvprātīgi strādāsim kopā! Pievienojieties! Mūsu e-pasts: info@mvuforums.lv