Whatever you are, be good one /A.Lincoln/

Sabiedriskā darbība

Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platforma - KSA Latvija

KSA Latvija pārstāv Latvijas KSA attīstībā iesaistītos uzņēmumus, biedrības un profesionāļus Eiropas organizācijā CSR Europe. KSA Latvija apvienos ieinteresētās puses KSA un ilgtspējas jautājumu aktualizēšanā biznesa un publiskajā dienas kārtībā. Īpašu uzmanību KSA Latvija pievērš labas pārvaldības, uzņēmumu ziņošanas regulējuma, darba tiesību, piegādes ķēžu attīstības u.c. jautājumiem.

2014.gada 13.martā plkst. 10:30, ES mājas Sarunu telpā, Aspazijas blv.24, Rīgā, biedrība Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platforma (KSA Latvija) rīkoja diskusiju „Vai korporatīvā sociālā atbildība ir vērtība Latvijā?”.
 
Biedrības KSA Latvija valdes priekšsēdētāja Agnese Alksne: „Analizējot korporatīvās sociālās atbildības (KSA) praksi Latvijas uzņēmumos, vērojams, ka tā tiek realizēta ar mērķi veidot pozitīvu uzņēmuma reputāciju sabiedrībā. Tomēr uzņēmuma vērtības un KSA prakses patiesumu apliecina biznesa rezultāti ilgtermiņā. Ekonomiskās problēmas, nesaskaņas ar piegādātājiem, darbiniekiem ir likumsakarīgas, ja atbildības principi nav biznesa pamatā. Partneriem eksporta tirgos vairs nepietiek ar Latvijas uzņēmuma piedalīšanos ''uzņēmumu skaistumkonkursos”, bet interesē KSA integrācija uzņēmumu stratēģijā un biznesa vadībā. KSA principu iedzīvināšanai biznesā svarīgi saprast, kāda ir valstiskā nostāja.”
 
ANO Globālā līguma „Jauna Ilgtspējas Ēra” [1] vadītāju attieksmes pētījuma rezultāti liecina, ka:
  • Kopš 2010.gada par 8%, sasniedzot 47%, palielinājusies globālās sabiedrības vajadzība pārliecināties par uzņēmumu spēju pastāvēt ilgtermiņā;
  • 83% globālo kompāniju vadītāji norādīja, ka ekonomiskā krīze ir paaugstinājusi ilgtspējas un ētikas nozīmi, lai veidotu sabiedrības uzticību;
  • 78% globālu kompāniju vadītāji norāda, ka tām jāspēj uzrunāt dažādas ietekmes puses (potenciāliem partneri, piegādātāji, NVO un publiskais sektors), lai nodrošinātu uzņēmumu ilgtspēju.
A.Alksne norāda, ka ir izveidota organizācija, kas pievienojas Eiropas līmeņa KSA platformai un organizēs uzņēmēju, akadēmiskā, publiskā un NVO sektoru pārstāvju dialogu Baltijas līmenī, lai Latvijas uzņēmējiem sniegtu pieredzes pārņemšanas iespējas.
 
2014.gada rudenī plānota „CSR Baltic conference” un turpinās darbs pie ietekmes pušu apzināšanas, sabiedrības informēšanas, lai sniegtu atbalstu nacionālās stratēģijas izstrādei.

Ikviens aicināts iesaistīties: info@ksalatvija.lv un sekot līdzi aktualitātēm www.ksalatvija.lv

[1] A New Era of Sustainability: UN Global Compact-Accenture CEO Study 2010,