Whatever you are, be good one /A.Lincoln/

Sabiedriskā darbība

Latvijas Drošības un aizsardzības klasteris sāk darbu

DAK stratēģija nosaka vīziju, kas ir panākt, lai Latvijas drošības un aizsardzības industrijas uzņēmumi un zinātniskās institūcijas kļūst konkurētspējīgi un uzticami pasaules drošības un aizsardzības nozares dalībnieki. Savukārt DAK misija ir būt par nozares virzītājspēku, sekmējot Latvijas drošības un aizsardzības industrijas uzņēmumu un zinātnisko institūciju sadarbību augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu radīšanai un eksportēšanai.

DAK paredz specializāciju sekojošās jomās: IKT sistēmu izstrāde un integrācija duālās pielietojamības produktos, identificējot nišas produktus, un viedo materiālu, kompozītmateriālu izstrāde un pielietošana ražošanā duālās pielietojamības produktos. Vienlaikus DAK pētīs iespējas darboties arī sekojošās jomās: Inženiertehnisko spēju un cilvēkresursu attīstība un iekārtu dzīves cikla noteikšana un uzturēšana.

DAK ir atvērts ikvienam uzņēmumam un pētniecības iestādēm, kas vēlas nostiprināt savas pozicijas drošības un aizsardzības sektora apgādē.

Vairāk: šeit