Whatever you are, be good one /A.Lincoln/

Sabiedriskā darbība

Jauniešu uzņēmējspēju attīstības atbalstīšana Junior Achiement of Latvia ietvaros

Tā ir sabiedriskā labuma organizācija un biznesa izglītības eksperts Latvijas skolās. JAL rada dzirksteli jauniešos un pedagogos, rada interesi par uzņēmējdarbību. Ticu, ka šīs jaunās dzirksteles veido un veidos Latvijas biznesa ugunskuru.  Kaut īslaicīgā biznesa dzīves apjausmā jaunietim ir iespēja tikties ar cilvēkiem, kuriem ir pieredze biznesā, kuriem ir idejas, kā idejām pelnīt un būt noderīgām sabiedrībai.

JAL ir Junior Achievement - Young Enterprise Europe un Junior Achievement Worldwide® tīkla biedrs, un kopš 1991.gada JAL nodrošina daudzveidīgu biznesa izglītības servisu un praktiskās darbības pieredzi ik gadu vairāk nekā 16 000 skolēnu visā Latvijā.

JJAL veicina Latvijas tautsaimniecības attīstību, iesaistoties jaunatnes izglītošanā, uzņēmējspēju veicināšanā un jaunās uzņēmēju paaudzes veidošanā, mācību procesā sasaistot teorētiskās zināšanas ar praksi atbilstoši ekonomikai Latvijā, Eiropā un pasaulē.

Vairāk: http://www.jal.lv/pm/parmums/padome