Whatever you are, be good one /A.Lincoln/

Sabiedriskā darbība

Intervija par Mazā biznesa ikdienu un tās uzlabošanu laikrakstā ‘’Diena’’

Akūtākais jautājums ir analītisks skatījums uz ES struktūrfondu pārplānošanas iespējām. Tas, ka šis gads var paiet tukšajā zīmē, saistīts tieši ar ES struktūrfondiem, ar tiem projektiem, kam būtu jāsākas - turklāt daudzviet - gan augstskolās, gan pašvaldībās, gan biznesā. Ja runājam par to, kāpēc gads paies tukšajā zīmē, tad atbilde ir fokusa trūkums, līderisma trūkums. Ja izvirza mērķi un uz to koncentrējas, var paveikt ļoti daudz, ja grib visiem izpatikt, tad sasniegt mērķi ir ļoti grūti.

No jaunās valdības mēs sagaidām tieši līderismu un sagaidām arī to, lai beigtos diskutēšana ļoti šaurā lokā, lai sarunās daudz aktīvāk tiktu iesaistītas ne tikai dažādas biznesa organizācijas un arodbiedrības, bet arī pašvaldības un izglītības iestādes. Latvijā pagaidām sociālās partnerības vēl nav, tā līdz Latvijai vēl nav atnākusi, notiek tikai piesegšanās ar sociālo dialogu brīžos, kad tas ir izdevīgi. Ikviens īsts līderis savā komandā vēlas spēcīgus cilvēkus. Tikai tas vadītājs, kurš patiesībā nav līderis, izvēlas vājus cilvēkus, un to mēs negribētu sagaidīt no valdības laikā, kad Latvijā jānodrošina daudz straujāka ekonomiskā izaugsme nekā līdz šim, daudz lielākos apjomos jāpiesaista ārvalstu investīcijas un struktūrfondi jāapgūst ar ilgtspējīgāku skatījumu, jo te nav jautājuma par to, kā nodzīvot nākamos piecus septiņus gadus, bet gan kā izveidot spēju sevi pašfinansēt pēc struktūrfondu apguves noslēguma. Respektīvi, ES nauda jāinvestē ilglaicīgos projektos, nevis tādos, kas nomirst tajā brīdī, kad beidzas ES nauda.’’ 

Visa intervija: http://www.diena.lv/uznemeja-diena/nodokli-ir-augsti-tiem-kuri-nodoklus-maksa-14133194

Latvijas Biznesa savienības aktualitātes rodamas: www.savieniba.lv