Whatever you are, be good one /A.Lincoln/

Sabiedriskā darbība

Diskusiju cikls par civilmilitāro sadarbību

DAIF Latvija organizē šo ciklu uzņēmumu un pašvaldību vadības pārstāvjiem sadarbībā ar Aizsardzības ministriju, Jelgavas valstspilsētas pašvaldību, Ādažu novada pašvaldību, Ogres novada pašvaldību, Mārupes novada pašvaldību un Rīgas valstspilsētas pašvaldību.

Saskaņā ar Valsts aizsardzības koncepciju, katram komersantam ir svarīga loma valsts aizsardzībā. Vienlaikus īpaši pienākumi un atbildība ir komersantiem, kuru uzņēmējdarbība krīzes situācijā kļūst par neatņemamu daļu no valsts aizsardzības sistēmas, jo nodrošina kritiskos pakalpojumus. Šo pakalpojumu sniedzējiem ir, jānodrošina uzņēmuma pamatfunkcijas krīzes un kara gadījumā, turpinot nodrošināt valsts ekonomikas funkcionēšanu, nepieciešamo preču ražošanu un pakalpojumu sniegšanu.

DAIF Latvija diskusiju ciklā vienos Latvijas drošībā un aizsardzībā ieinteresēto uzņēmumu vadību, atbildīgo nozaru ministriju un pašvaldību pārstāvjus, kuri iesaistīti Valsts aizsardzības koncepcijas ieviešanā un civilās aizsardzības plānošanā. Diskusiju mērķis ir sekmēt uzņēmēju gatavību un iespējas sniegt atbalstu pašvaldībām krīžu vadībā reģionos, jo kopīgi ir nepieciešams apzināt aktuālākos izaicinājumus uzņēmumu darbības nepārtrauktībai un izstrādāt risinājumus partnerību stiprināšanā publiskā un privātā sektora sadarbībā. Ņemot vērā ģeopolitiskos un epidemioloģiskos riskus, sektorālu darbnīcu ietvaros tiks kartēti darbības scenāriji ārkārtas situācijām, atbilstoši pilnveidotajiem normatīvajiem aktiem un pārrunāsim uzņēmumu nepārtrauktības plānu atbilstību jaunajiem izaicinājumiem, iespēju iesaistīties duālā pielietojuma produktu un pakalpojumu apgādē, kā arī iespējām sniegt materiālo rezervju un pirmās nepieciešamības preču nodrošinājumu iedzīvotājiem.

Reģistrācija un papildus informācija: ŠEIT