Whatever you are, be good one /A.Lincoln/

Sabiedriskā darbība

DAIF Latvija Biedru sapulces 2024 lēmumi

Stiprināta arī DAIF Latvija pārvaldības struktūra ar trīs Padomes locekļiem, Ētikas komisijas locekli un Revīzijas komisiju.

DAIF Latvija biedri apstiprināja 2023.gada gada pārskatu. Ar nozīmīgākajiem pasākumiem, kas īstenoti atbilstoši stratēģiskajiem mērķiem 2021.-2027.gadam var iepazīties plašāk ŠEIT.

Ministru prezidente Evika Siliņa uzrunāja DAIF Latvija biedrus aicinot uz ciešāku sadarbību aizsardzības spēju stiprināšanā, uzruna pieejama ŠEIT.

Savukārt Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Atis Švinka uzrunājot DAIF Latvija, uzsvēra, ka ''kopš 2022. gada 24. februāra spēcīgas un noturīgas aizsardzības industrijas nozīmi būtu jāapzinas ikvienam. Jau divus gadus, kopš krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā nav nekādu šaubu par to, cik eksistenciāli svarīga ir šīs nozares attīstība. Gan nacionālajai drošībai, tostarp palīdzot Ukrainai – jo viņi pret agresoru karo arī par mums, gan starptautiski. Pirmo reizi vēsturē arī Eiropas Komisija ir nākusi klajā ar apjomīgu stratēģiju, lai veicinātu aizsardzības industrijas konkurētspēju un gatavību. Aizsardzības jomā Latvija turpina būt viena no Eiropas Savienības līderēm lēmumu pieņemšanā - gan atbalstot Ukrainu, gan palielinot aizsardzības budžetu aizsardzības spēju attīstībai. Latvija arī ir viena no pirmajām valstīm Eiropā, kas izveidojusi valsts aizsardzības kapitālsabiedrību – 2023. gada nogalē tika izveidota SIA Valsts Aizsardzības korporācija. Viens no pirmajiem projektiem – artilērijas munīcijas lādiņu ražošanas spējas izveide Latvijā. Līdzās šim un citiem Aizsardzības ministrijas projektiem, tostarp grantu konkursu un Aizsardzības industrijas likuma virzību Saeimā, varam lepoties ar nerimstošu atbalstu Ukrainai, par ko esam pateicīgi arī DAIF Latvija. Ministra A.Sprūda iniciatīva par Dronu koalīciju uzņem apgriezienus un esam pagodināti turpināt sadarbību arī šajā jomā. No sirds pateicos par DAIF Latvija biedru iesaisti gan Dronu koalīcijas ietvaros, gan citos industrijas projektos Aizsardzības ministrijā! Tiekamies jau drīz - 24. aprīlī Aizsardzības industriju dienā NBS.''

DAIF Latvija 2024.gadā augstu prioritāti saglabā atbalsts Ukrainai – Latvijas vadītai dronu koalīcija un citām uzņēmumu un sabiedrisko organizāciju iniciatīvām. Lai kāpinātu uzņēmumu ieguldījumus pētniecībā, inovācijā un ražošanas jaudas kāpināšanā, DAIF Latvija papildus uzmanību pievērsīs finansējuma pieejamībai uzņēmumiem, kas atrodas dažādās izaugsmes stadijās. DAIF Latvija stiprinās biedru un kopumā uzņēmumu darbības nepārtrauktības kultūras iedzīvināšanu Latvijā, kā arī strādās pie iepriekšējos gados aizsāktiem pasākumiem civil-militārās sadarbības veicināšanā, kritiskās infrastruktūras un kiberdrošības stiprināšanai. Nozīmīgs atbalsts šiem centieniem būs Latvijas Drošības un aizsardzības industriju Sadarbības tīkla projekta darbības uzsākšana.

Eiropas Savienības kontekstā primāri būs nozīmīgi īstenot š.g. 5.martā Eiropas Komisijas prezentēto Eiropas aizsardzības industrijas stratēģiju un programmu. Tas nozīmēs turpināt iekļauties ES aizsardzības inovācijas shēmā un Pastāvīgā strukturētā sadarbības finansējuma piesaistē P&A, kā arī mērogot jaunās iniciatīvas Eiropas aizsardzības rūpniecības iepirkuma akta un Akta munīcijas ražošanas atbalstam sinerģiju izmantošanai. Latvijas uzņēmumiem un pētniecības iestādēm jāstiprina dalība Eiropas Aizsardzības fonda konsorciju vadībā un stiprināšanā.  

Ņemot vērā, ka Ziemeļatlantijas līguma organizācijā (NATO) ir apstiprināts Aizsardzības ražošanas rīcības plāns, DAIF Latvija strādās pie industrijas kapacitātes celšanas un piegādes drošības principu stiprināšanas. Gatavosimies 2. NATO Aizsardzības inovāciju akseleratora Ziemeļatlantijai (DIANA) izaicinājumam, NATO Inovāciju fonda investīciju piesaistes dziļajām tehnoloģijām. Darba kārtībā ienāk NATO kosmosa spēju, kvantu un biotehnoloģiju stratēģiju īstenošana, lai virzītu pieaugošo tehnoloģiju radītās iespējas un vadītu ar tām saistītos riskus. Turpināsim iesaistīt uzņēmumus un pētniecības iestādes dalība NIAG un STO studiju grupās, ACT u.c. pasākumos, kā arī mudināsim uzņēmumus iesaistīties NSPA un NCIA iepirkumos.

DAIF Latvija XI Biedru sapulce stiprināja pārvaldības struktūru ar trīs padomes locekļiem - Miķeli Caunīti, Energolukss valdes locekli, ilggadēju DAIF Latvija Revīzijas komisijas locekli, Māri Krievu, Metrum valdes locekli, ilggadēju Ētikas komisijas locekli un Kasparu Rožkalnu, UPB Nams valdes priekšsēdētāju, DAIF Latvija Infrastruktūras komitejas vadītāju. Par DAIF Latvija Ētikas komisijas locekli apstiprināts Kārlis Kostjukovs, Citrus Solutions valdes priekšsēdētājs. Revīzijas komisijas priekšsēdētāja būs Olga Bogdanova, LU CFI Materize Pārdošanas direktore un komisijas loceklis Andris Tauriņš ZAB SORAINEN partneris. Ar DAIF Latvija pārvaldības struktūru aicinām iepazīties: ŠEIT.

Pēc DAIF Latvija XI Biedru sapulces tika godināti ‘’Latvijas Aizsardzības un drošības industriju gada balvas 2024’’ laureāti. Uzņēmumi, izglītības un pētniecības iestādes ir devušas nozīmīgu ieguldījumu drošībai un aizsardzībai nacionālā un starptautiskā  mērogā 2023.gadā. Vairāk: ŠEIT