Whatever you are, be good one /A.Lincoln/

Sabiedriskā darbība

Aizsardzības ministrijas un DAIF Latvija vienošanās par ilgtermiņa sadarbības turpināšanu

Vienošanās paredz turpināt Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas  iesaisti NATO un ES līmeņa aizsardzības industrijas līdzdalības struktūrās, lai attīstītu vietējo uzņēmumu pārrobežu sadarbību un industrijas dalību starptautiskās piegādes ķēdes, veicinot pašmāju uzņēmumu konkurētspēju ārvalstu aizsardzības un drošības tirgos.

Savukārt nacionālā līmenī ar vienošanos paredzēts pilnveidot Aizsardzības ministrijas un industrijas savstarpējās sadarbības mehānismus, tostarp nodrošinot konsultācijas aizsardzības nodrošinājuma un spēju attīstības projektu izstrādāšanā un ieviešanā.

Vienošanās pamatā ir  visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešana un Valsts aizsardzības koncepcija, kas apstiprināta Saeimā 2020. gada 24. septembrī.

Aizsardzības ministrija pēdējo gadu laikā ir izveidojusi veiksmīgu praktisko sadarbību ar Latvijas militāro industriju, kas sniedz ieguldījumu inovācijās un nozares eksportā. Latvijas aizsardzības industrija aktīvi izstrādā jaunas un inovatīvas tehnoloģijas, piedaloties gan Aizsardzības ministrijas rīkotos, gan arī starptautiskos grantu konkursos, pētniecības programmās un dažāda veida inovāciju pasākumos.

DAIF Latvija valdes priekšsēdētāja Elīna Egle vērš uzmanību, ka ''tikai ar kopēju ilgtermiņa redzējumu un uz savstarpējo uzticību balstītā partnerībā ar aizsardzības nozari varam attīstīt Latvijas aizsardzības tehnoloģiju un industriālo bāzi, kas sniegs atbalstu armijai miera un krīzes apstākļos. Industrijas konkurētspējai jāgūst pieredze un jāpilnveido spējas aktīvi strādājot pārrobežu pētniecības un inovāciju projektos, iekļaujoties starptautiskās piegādes ķēdes un piedāvājot produktus ārvalstu tirgos. Mūsu kopējais uzdevums ir panākt, ka Latvijas drošības un aizsardzības uzņēmumi iekļaujas Eiropas un NATO militāro spēju attīstības procesā.''

Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija izveidota 2013. gadā, un tā apvieno daudzus Latvijas telekomunikāciju, informācijas tehnoloģiju, drošības, aizsardzības, transporta un citu nozaru uzņēmumus, kā arī valsts vadošās augstskolas un to ietvaros izveidotos pētniecības institūtus, izglītības un pētniecības iestādes.

Vairāk: ŠEIT