Whatever you are, be good one /A.Lincoln/

Sabiedriskā darbība

Atbalstu radošus cilvēkus, palīdzu augt mazajiem uzņēmumiem, stiprinu partnerības korporatīvās sociālās atbildības principu praktisku iedzīvināšanu uzņēmumos. Savukārt apvienojot drošības un aizsardzības industriju vēlos apliecināt ne tikai Latvijas uzņēmumu starptautisko konkurētspēju, bet arī devumu nedrošības mazināšanai pasaulē.

Uzņēmējspēju attīstīšana Biznesa augstskolas ''Turība'' padomnieku konventā

Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platforma - KSA Latvija

Strādā Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija - DAIF Latvija

No 2006.gada Elīna Egle ir iesaistījusies privātās augstskolas stratēģiskā atbalstā un ir Padomnieku konventa locekle.

Lasīt tālāk

KSA Latvija 2013.gadā dibināja domubiedru grupa ar ilggadēju pieredzi biznesa un nevalstisko organizāciju vadībā, lai nodrošinātu Latvijas biznesa un ietekmes pušu viedokļa pārstāvniecību nacionālās un starptautiskās organizācijās korporatīvās sociālās atbildības jomā.

Lasīt tālāk

Nodibināta Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija

Lasīt tālāk

Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu forums - MVU Forums

Jauniešu uzņēmējspēju attīstības atbalstīšana Junior Achiement of Latvia ietvaros

Jūras spēku flotiles mīnu kuģa M-08 „Rūsiņš” krustmāte

2012.gada 26.novembrī reģistrēta uzņēmēju biedrība ‘’Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu forums’’.

Lasīt tālāk

Kopš 1998.gada, strādājot A/S ''Aldaris'' un vēlāk Latvijas Darba devēju konfederācijā, kā arī šobrīd Latvijas Biznesa savienības ietvaros iesaistos kā vien spēju Junior Achievement of Latvija attīstībā.

Lasīt tālāk

Par karakuģa krustmāti Elīna Egle tika iecelta ar JSF komandiera pavēli 2011.gadā, Latvijas Jūras spēku 92.gadadienas svinīgajā pasākumā Liepājā.

Lasīt tālāk

   
   
Lasīt citus rakstus