Whatever you are, be good one /A.Lincoln/

Pētniecība

Lasīt citus rakstus

Valsts Prezidenta Augsta līmeņa grupas ziņojums par investīciju piesaisti

ALG mērķis bija uzrunāt valsts un pašvaldību, izglītības un zinātnes iestāžu, biedrību un uzņēmumu pārstāvjus, lai iezīmētu skaidru redzējumu investīciju piesaistē, kas veidotu konkurētspējīgu un ilgtspējīgu tautsaimniecības struktūru.
 
ALG papildus reģionu forumiem veica makroekonomisko datu un investīciju piesaistes datu analīzi, veikta aptauja investīciju piedāvājuma identificēšanai, vērtēti iesniegtie piedāvājumi un valsts institūcijās pieteikti publiskie un privātie projekti, organizētas tikšanās ar nozarēm un organizēti semināri uzņēmējiem.

ALG savu brīvprātīgo darbu veica biržas „NASDAQ OMX Riga” valdes priekšsēdētāja vietnieks Indars Aščuks, „LHV pank” Institucionālo tirgu vadītājs Ivars Bergmanis, Valsts prezidenta ekonomikas, uzņēmējdarbības un nodarbinātības padomniece Elīna Egle, „Felix Holding” valdes priekšsēdētājs Aivars Ločmelis, „MRS Grupa” vecākais konsultants Sandis Kolomenskis, Biznesa augstskolas „Turība” valdes priekšsēdētājs Aigars Rostovskis, „Eko Investors” padomes priekšsēdētājs Viesturs Tamužs un Latvijas Nacionālās operas direktors Andrejs Žagars.
 
Augsta līmeņa grupas dalībnieku tikšanās ar Valsts prezidentu fotogrāfijās un sarunā.

Par tikšanos ar biznesa līderiem, augstskolu vadību un pašvaldību vadītājiem rakstīja Diena un Delfi.

Pilnu ziņojumu un prezentācijas pieejamas pēc pieprasījuma. Galvenās atziņas:
 • Gudru un ilgtspējīgu stratēģisku investīciju piesaistei nepieciešama koordinēta un pārmantojama valdības, pašvaldību, uzņēmēju un izglītības institūciju proaktīva rīcība, valsts vadītājiem uzņemoties līderu lomu.
 • Stratēģiski atbalstāmi tādi investīciju piedāvājumi, kas padziļinātas rūpnieciskās un industriālās pārstrādes procesa rezultātā palielina saražotā produkta  vērtību
 • Nav atbalstāma izejvielu izvešana vai sākotnējās (primārās) apstrādes rezultātā iegūtu produktu un ražojumu eksports
 • Stratēģiski ir atbalstāmās investīcijas, kas ir koncentrētas  ierobežotā skaitā pilsētreģionu, kas izveidoti pēc funkcionāla principa pilsētās-lauki nacionālā līmenī nosakot to specializāciju un koncentrācijas raksturlielumus
 • Stratēģiski ir atbalstāmi investīciju piedāvājumi šādās nozarēs:
  • starptautiski salīdzināmās, prioritārās nozares ar augstu bruto pievienoto vērtību uz vienu nodarbināto (ķīmiskie produkti, metālapstrāde un mašīnbūve, datori un biroja tehnikas būve, radiobūve, sakaru tehnika, elektrisko aparātu būve, papīra izstrādājumi, medicīnas un optikas izstrādājumi)
  • Latvijas prioritārās nozares (SAK pētījums) (farmaceitisko preparātu, organiskās ķīmijas pamatvielu, medicīnisko un precīzijas instrumentu, mašīnu un iekārtu ražošana)
 • Stratēģiski atbalstāma valsts kohēzijas un struktūrfondu politikas koncentrēšanās, papildinātība un atbalsts privātiem investīciju projektiem šādās jomās:
  • Fiziskās piegādes (kravu transports, loģistika, atkritumu un izejvielu transports) infrastruktūras jomā
  • Enerģētikas piegādes (gāze, ūdens, apkure, elektrība) infrastruktūras jomā
  • Darbaspēka pārvietošanās (svārstveida migrācija, pilsēta-lauki sasaiste) infrastruktūras jomā
  • Dzīves kvalitāti nodrošinošas (izglītības iestādes, atpūtas iespējas, konferences, darbaspēka kvalitātes paaugstināšana) infrastruktūras jomā
 • Stratēģisku investīciju piesaistei nepieciešams attīstīt prasmi ikdienā strādāt ar investīciju projektiem, nodrošinot to pievilcību un saskaņotību.
 ALG ziņojums tika prezentēts Ministru prezidenta darba grupai stratēģisko investīciju piesaistei, visiem, kas iesaistījās zinojuma tapšanā un publicēts Valsts prezidenta mājas lapā.