Whatever you are, be good one /A.Lincoln/

Pētniecība

Lasīt citus rakstus

Likti pamati aizsardzības industrijas atbalsta politikai

Latvija ir Ziemeļatlantijas Līguma organizācijas un Eiropas Savienības dalībvalsts, atrašanās uz šo organizāciju ārējām robežām uzliek gan dalībvalstij papildus pienākumus, gan sniedz ievērojamas attīstības iespējas. Ilgu laiku jautājumi, kas skar drošu nacionālo apgādi, Latvijas uzņēmumu un pētniecības iesaistīšanu starptautiskās piegādes ķēdēs bija atstāti novārtā.

Ieguldījumi drošības un aizsardzības industriju un militārās pētniecības attīstībā ir izšķiroši svarīgi ilgtspējīgai Nacionālās drošības koncepcijas, Nacionālās aizsardzības koncepcijas un starptautisko saistību īstenošanai gan kā Eiropas Savienības, gan kā Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstij.

Aizsardzības industrijas izaugsmi lielā mērā nosaka NATO Velsas un Varšavas samitos lemtais par kaujasspēju un infrastruktūras attīstību, kā arī modernizāciju un pētniecības stiprināšanu. Savukārt ES Kopējā drošības un aizsardzības politika nosaka virkni pasākumu industriālās un tehnoloģiskās bāzes nostiprināšanai. Uzskatu, ka Latvijai ir jākļūst par sabiedroto, kas apzinās savas saistības un ir gatava radīt produktus atbilstoši jaunajiem izaicinājumiem Latvijā un pasaulē.

Kopīgi tālāk jāveido strukturēts, operatīvs un atklāts dialogs, kā arī starptautiskai praksei atbilstošs konsultāciju mehnānisms ar izglītības un pētniecības iestādēm, komersantiem un to interešu pārstāvošajām biedrībām. Būtiski nodrošināt drošu informācijas apriti, kas ir svarīga konkurētspējas priekšrocība Latvijas uzņēmumu un universitāšu dalībai starptautiskās programmās un projektos aizsardzības nozarē. Turpmāk jāfokusējas uz sadarbību stratēģiskās jomās atbilstoši AM izvirzītajām prioritātēm un starptautiskajām saistībām.

Vairāk: MK paziņojums
Ziņojums pieejams: Aizsardzības ministrijas mājas lapā.