Whatever you are, be good one /A.Lincoln/

Pētniecība

Lasīt citus rakstus

Latvijas Aizsardzības un drošības industriju gada balvas 2024 laureāti

Uzņēmumi, izglītības un pētniecības iestādes ir devušas nozīmīgu ieguldījumu drošībai un aizsardzībai nacionālā un starptautiskā  mērogā 2023.gadā.

Sesto gadu DAIF Latvija un tās sadarbības partneru veidota žūrija izvērtē sasniegumus akadēmiskajā un privātajā sektorā drošībai un aizsardzībai. DAIF Latvija ir saņēmusi pieteikumus par paveikto 2023.gadā – inovācijām, izaugsmes rādītājiem, pētnieku izstrādnēm un īstenotajiem projektiem sekojošās nominācijās:

‘’Pētniecībā’’ balvu saņem Latvijas Universitātes vadošais pētnieks Dr.chem. Ingars Reinholds par ''Antidota prototipa izstrādi uz dzelzs heksacianoferāta un biopolimēru sorbentu bāzes militāro un civiliedzīvotāju preventīvai aizsardzībai pret radioaktīvo cēziju''. Balvu pasniedz: Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta direktors Gatis Švika. Dr.chem. Ingars Reinholds saņemot balvu uzsvēra ‘’Latvijas Universitātes vārdā  pateicos par augsto pagodinājumu, saņemot balvu pētniecībā. Šis ir  Latvijas Universitātes  pētnieku grupas kopdarbs, iesaistoties ķīmijas, farmācijas, mikrobioloģijas un citu disciplīnu pētniekiem. Sirsnīgi pateicos DAIF Latvija par būtisko atbalstu četru  gadu laikā strādājot pie tēmas, kas šobrīd ir ļāvis iegūt priekšizpētes rezultātus, kas ļāvis virzīties uz starptautisku sadarbību Eiropas Aizsardzības  fonda projektā. Pētījums saistīts ar civilās un militārās aizsardzības jomu un ir atbalstīts no Latvijas Universitātes. Paldies par atzinību. Strādāsim Latvijas, Ukrainas un visu sabiedroto valstu drošībai.

‘’Inovācijā’’ balvu saņem SIA ''ABC software'' valdes priekšsēdētājs Aivars Rožkalns par ''Informācijas sistēmu lietotāju līdzīgas uzvedības analīzes un automātiskas grupēšanas metodes izveidi, izmantojot AI/ML pieeju''. Balvu pasniedz: Aizsardzības ministrijas Aizsardzības industrijas un inovāciju politikas departamenta direktore Vineta Mileiko.

‘’Izglītībā’’ balvu saņem Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas direktora vietnieks Praktisko mācību nodaļas priekšnieks Mareks Silovs par ''Taktisko māju praktiskajai apmācībai''. Balvu pasniedz: Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta RIS3 vienības vadītājs Edvardu Francis Kuks.

‘’Partnerībā’’ balvu saņem Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta platforma ‘’Materize’’ Pārdošanas direktore Olga Bogdanova par ''Pētniecības partnerība ar aizsardzības nozari un industriju''. Balvu pasniedz: Latvijas Zinātņu akadēmijas ārlietu sekretārs, akadēmiķis Modris Greitāns. Balvu saņemot, Olga Bogdanova atzīmēja, ka ‘’Esam pagodināti saņemt Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas gada balvu par mūsu ieguldīto darbu pētniecībā un izglītībā. Tā ir liecība, ka LU Cietvielu fizikas institūta komandas darbs materiālzinātņu jomā ir nozīmīgs mūsu valsts drošības un aizsardzības stiprināšanā. Liels paldies DAIF Latvija par sadarbību un atbalstu šo gadu laikā, turpināsim tikpat aktīvi līdzdarboties arī turpmāk, kā arī veicināsim sadarbību starp zinātni un industriju, jaunu tehnoloģiju attīstību un inovācijas.’’

‘’Eksportā’’ balvu saņem SIA ''Riot Engineering'' biznesa attīstības direktors Ainārs Svirskis par ievērojamu eksporta kāpināšanu. Balvu pasniedz: Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis. Uzņēmumu panākumu pamatā, kā arīmē A.Svirskis ''ir 40% eksporta pieaugums paplašinot darbību Polijā, Vācijā un Ukrainā. Polijā un Vācijā viņi ir aktivizējuši sadarbību ar partneriem šajās valstīs, kas ir rezultējušies ar vairākiem veiksmīgi realizētiem projektiem. Ukrainā vēsturisku saišu dēļ lielu tirgus daļu aizņēma krievijas produkti. Pēc kara sākuma pār ukraiņiem ir nākusi apskaidrība un viņi mērķtiecīgi nomaina krievijā radīto video pārvaldības programmatūru pret civilizētajā pasaulē radītiem produktiem. Latvija sekmīgi ieņem šo nišu.''

‘’Izaugsmē’’ Balvu saņem SIA ''VR Cars''  Valdes loceklis Ali Jansons par militāro transporta līdzekli VR FOX. Balvu pasniedz: Ekonomikas ministrijas Valsts sekretāra vietnieks tautsaimniecības jautājumos Raivis Bremšmits.

Uzņēmumu, izglītības un pētniecības iestāžu sasniegumi atbilstoši  iesniegtajiem pieteikumiem katrā no nominācijām tiek izvērtēti atbilstoši zemāk minētiem kritērijiem: Ietekme uz aizsardzības un iekšlietu nozares attīstību un vadības pilnveidi; Atbilstība aizsardzības spēju attīstības un sabiedrības drošības prioritātēm; Aktualitāte un pielietojamība; Oriģinalitāte un radošums izaicinājumu risināšanā; Žūrijas loceklim/loceklei nozīmīgs papildus kritērijs, piemēram, iekļaušanās starptautiskā biznesa vai pētniecības konsorcijā, sabiedrības izglītošana par civilo aizsardzību, kosmosa tehnoloģiju praktisku pielietojumu utml.

Žūrijā DAIF Latvija aicināja iesaistīties sadarbības partnerus un sasniegto vērtēja: Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis; Latvijas Zinātņu akadēmijas ārlietu sekretārs, akadēmiķis Modris Greitāns; Aizsardzības ministrijas Aizsardzības industrijas un inovāciju politikas departamenta direktore Vineta Mileiko; Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta direktors Gatis Švika; Ārlietu ministrijas Ārējās tirdzniecības un ārējo ekonomisko sakaru veicināšanas departamenta direktors Ģirts Jaunzems; Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadošais eksperts Arnis Šults; Ekonomikas ministrijas Valsts sekretāra vietnieks tautsaimniecības jautājumos Raivis Bremšmits; Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta RIS3 vienības vadītājs Edvardu Francis Kuks un DAIF Latvija valdes priekšsēdētāja Elīna Egle.

Vairāk: ŠEIT