Whatever you are, be good one /A.Lincoln/

Pētniecība

Lasīt citus rakstus

Latvijas Aizsardzības un drošības industriju gada balvas 2022

Š.g. 25.maijā, ‘’Industrijas dienu NBS’’ ietvaros Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija (turpmāk – DAIF Latvija) kopā ar sadabības partneriem sveica ‘’Latvijas Aizsardzības un drošības industriju gada balvu 2022’’ ieguvējus.  

Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija (DAIF Latvija) izveidotā žūrija izvērtēja pieteikumus  uzņēmumu un izglītības un pētniecības iestāžu sasniegumus 2021.gadā nominācijās: Inovācija; Izaugsme; Eksports; Izglītība; Pētniecība; Partnerība.

‘’Latvijas Aizsardzības un drošības industriju gada balvu 2022’’ nominācijā izglītība iegūst Rīgas Stradiņa universitāte par RSU Militārās medicīnas pētījumu un studiju centru. Balvu pasniedza Zigmārs Zilgalvis, Ārlietu ministrijas Ārējās tirdzniecības un ārējo ekonomisko sakaru veicināšanas departamenta direktors un balvu saņēma Rīgas Stradiņa universitātes Militārās medicīnas pētījumu un studiju centra vadītājs Ainārs Stepens.

Rīgas Stradiņa universitātes Militārās medicīnas pētījumu un studiju centrs kopš tā izveides 2017.gadā, sniedz ieguldījumu valsts drošības un aizsardzības spēju pilnveidošanā, piedaloties un koordinējot vietējas un starptautiskas nozīmes pētnieciskās aktivitātes cilvēkzinību un medicīnas jomā. Latvijas pētnieki ir stiprinājuši sadarbību starp militārajiem un civilajiem zinātniekiem no vismaz 23 valstīm, bet pētījumu laikā iegūtie zinātniskie rezultāti sniedz jaunas zināšanas un praktiskas rekomendācijas, tādējādi palīdzot uzlabot gan Latvijas, gan NATO militārpersonu veselību un veiktspēju. Dalība NATO Zinātnes un tehnoloģiju projektos ir pētnieku goda lieta un brīvprātīgais darbs, ārpus pamata darba pienākumiem, domājot par Latvijas starptautisko atzinību, valsts drošību un pienesumu kopējam visas sabiedrības labumam.

‘’Latvijas Aizsardzības un drošības industriju gada balvas 2022’’ divās nominācijās partnerība un izaugsme žūrija nolēma piešķirt SIA ‘’Exonicus’’ par VireTS - virtuālās realitātes traumu simulatoru. Balvu pasniedza Latvijas Zinātņu akadēmijas ārlietu sekretārs, akadēmiķis un Elektronikas un datorzinātņu institūta direktors Dr.sc.comp. Modris Greitāns un balvu saņēma VireTS projekta vadītāja Līga Ellere.

VireTS ir virtuālās realitātes traumu simulators, kas paredzēts virtuālai apmācībai daudznacionālām Eiropas militārā medicīniskā personāla komandām, lai sagatavotos kaujas operācijām un lielu starpgadījumu situācijām. Tas nodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības simulācijas vidi, kurā varēs radīt dzīvībai līdzīgus traumu scenārijus, lai apmācītu militārā medicīnas personāla medicīniskās lēmumu pieņemšanas prasmes. Simulators tiek attīstīts, sadarbojoties aizsardzības un drošības industrijas uzņēmumiem trīs Eiropas Savienības valstīs – Latvijā, Igaunijā un Vācijā, tādējādi īstenojot vēl nebijušu partnerību ne tikai pašu uzņēmumu starpā, bet arī satuvinot dalībvalstu bruņoto spēku mediķus, kā rezultātā tiek veidoti vienoti standarti izglītībai un medicīniskā personāla gatavībai reaģēt katastrofu situācijās. Žūrija vērtēja to kā izcilu partnerības un arī izaugsmes piemēru, piesaistot ievērojamus līdzekļus no Eiropas Aizsardzības fonda uzņēmuma attīstībai.

‘’Latvijas Aizsardzības un drošības industriju gada balva 2022’’ nominācijā inovācija SIA ‘’Brasa Defence Systems’’par “Natrix” bezpilota sauszemes sistēmu. Balvu pasniedza Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas pārstāvis, deputāts Māris Možvillo un saņēma Natrix pētniecības un attīstības vadītājs Gatis Vectirāns.

“Natrix” ir pirmā Latvijā izgatavotā sauszemes bezpilota platforma (UGV), kas spēj pielāgoties dažādām militārā personāla atbalsta funkcijām. Pēdējo 2 gadu laikā, izstrādājot sistēmu, R&D komanda ir veikusi regulārus testus sadarbībā ar Zemessardzes vienībām un militārajiem profesionāļiem. 2021. gadā tika izstrādāts jauns bāzes modelis, kas sevī ietver militāriem ražošanas principiem atbilstošas tehnoloģijas. 70 % no iekārtas konstruktīvajām un elektroniskajām komponentēm tiek izstrādātas Latvijā, pārējie uzņēmuma sadarbības partneri un piegādes ķēdes ražotāji ir bāzēti NATO valstīs. “Natrix” sistēmas īpašais un atšķirīgais no citām bezpilota platformām ir tajā panāktais balanss starp iekārtas izmēriem un tās veiktspēju.

Laurus divās nominācijās par diviem ievērojamiem sasniegumiem saņem SIA ‘’Latvijas Mobilais Telefons’’ – ‘’Latvijas Aizsardzības un drošības industriju gada balva 2022’’ nominācijā pētniecība par LMT “iMUGS” pētījuma rezultātu prezentāciju, balvu pasniedza Ekonomikas ministra biroja vadītājs, zemessargs Artūrs Butāns un saņēma LMT Inovatīvo risinājumu vadītājs Kaspars Pollaks.

Atzinīgi vērtējama ir LMT dalība starptautiskā Eiropas projektā “iMUGS” jeb Integrētā modulārā bezpilota zemes sistēmā. “iMUGS” ir viens no Eiropas vadošajiem aizsardzības nozares projektiem, kurā, sadarbojoties 13 bezpilota, kiberdrošības, komandvadības, sensoru un citu inovatīvu risinājumu attīstītājiem no dažādām valstīm, tiek izstrādāta modulāra un pielāgojama bezpilota sistēmu arhitektūra. Tā mērķis ir standartizēt Eiropas mēroga gaisa un zemes platformu, vadības, kontroles un sakaru iekārtu, sensoru, lietderīgās slodzes un algoritmu ekosistēmu. 2021.gada 23.septembrī Ādažu poligonā LMT sadarbībā ar “iMUGS” konsorciju un Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku atbalstu, iesaistot Latvijas inovatīvos uzņēmumus, demonstrēja “iMUGS” pētījuma rezultātus.  Demonstrācijas laikā tika apstiprināta Latvijā radīto inovatīvo aizsardzības jomas tehnoloģiju veiktspēja, kā arī LMT nodrošinātās mobilo datu pārraides un sakaru infrastruktūras stabilitāte un savienojamība ar dažādām inovatīvām militārajām tehnoloģijām, parādot, ka var nodrošināt kontrolētu mijiedarbību starp cilvēku tieši vadītām un bezpilota sistēmām, kā arī aparatūru un programmatūru.

Savukārt ‘’Latvijas Aizsardzības un drošības industriju gada balva 2022’’ nominācijā eksports gūta par aizsardzības inovāciju 5G testa vidi Ādažu militārajā bāzē. Balvu pasniedza Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs Dr. Artis Pabriks un balvu saņēma LMT Inovatīvo risinājumu vadītājs Kaspars Pollaks.

Vēsturisks, starptautiskas ievērības cienīgs un Latvijas inovāciju eksportspēju kāpinošs ir 2020.gada novembrī Ādažu bāzē atklātā, Eiropā pirmā 5G testa vide militārajā bāzē, kurā izvērsts 5G tīkls ar pārvietojamo 5G bāzes staciju, radot ekosistēmu jaunās paaudzes bezvadu tehnoloģiju attīstīšanai un izmēģināšanai. LMT radītā 5G testa vide ir pētniecības un inovāciju ekosistēmas bāze, kas 2021. gadā devusi iespēju LMT piedalīties vairākos NATO pētījumos un ES projektos par  5G iespējamo izmantošanu autonomos militāros risinājumos. LMT īstenotā sadarbība ar Aizsardzības ministriju jau ir veicinājusi daudzveidīgu tehnoloģiju inovāciju izstrādi militārajā jomā. 5G testa vide Ādažu bāzē dod iespēju attīstīt un izmēģināt dažādu sensoru, aizsardzības sistēmu un platformu, tajā skaitā bezpilota risinājumus, būtiski veicinot militārās nozares tehnoloģisko attīstību.

DAIF Latvija valdes priekšsēdētāja Elīna Egle uzsver: ‘’DAIF Latvija mērķis izveidojot šādu gada balvu ir iepazīstināt sabiedrību ar uzņēmumu, izglītības un pētniecības iestāžu sasniegumiem. Latvijas aizsardzības un drošības industriālās bāzes un tehnoloģiju attīstība, iekļaušanās ES un NATO aizsardzības spēju attīstībā, kā arī sabiedrības drošības garantēšana ir īstenojama tikai cieši sadarbojoties publiskajam, privātajam un pētniecības sektoriem, apvienojot iesaistīto pušu resursus, zināšanas un prasmes.’’

Vairāk ŠEIT