Whatever you are, be good one /A.Lincoln/

Pētniecība

Lasīt citus rakstus

II Aizsardzības industrijas gada balva

Aicinām universitātes, augstskolas, koledžas un pētniecības institūcijas pieteikt labākos pētniecības drabus II Aizsardzības industrijas gada balvai izglītībā un pētniecībā un godināt studentus, pētniekus Aizsardzības ministrijas un DAIF Latvija organizētajā ‘’Industrijas dienā NBS 2020’’, tā nostiprinot izglītības iestāžu un pētniecības institūciju reputāciju, kā arī veicinot speciālistu konkurētspēju nozarē. Arī 2020.gadā tiks piešķirtas naudas prēmijas. Šobrīd pieejamais naudas prēmiju apmērs 4000 EUR.

Pētniecisko darbu aktualitāti un atbilstību aizsardzības nozarei šī konkursa izpratnē arī turpmāk raksturos septiņi kritēriji, kurus vērtēsim punktu skalā no 1 līdz 10: Ietekme uz aizsardzības nozares attīstību un vadības pilnveidi; Atbilstība noteiktu aizsardzības spēju attīstības nodrošināšanai; Aktualitāte un pausto ideju pielietojums praksē; Oriģinalitāte un radoša pieeja problēmas izpētē; Kvalitāte darbā paustajiem secinājumiem un rekomendācijām; Sasaiste ar aizsardzības nozares definētajām vajadzībām; Žūrijas loceklim/loceklei nozīmīgs papildus kritērijs.

Papildus jāatzīmē, ka DAIF Latvija turpina konsultācijas ar Aizsardzības ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju par iespējām līdzās jau izveidotajai Aizsardzības ministrijas grantu programmai, veidot valsts pētījumu programmu aizsardzības nozarē no 2020.gada. Turpinās darbs pie Eiropas Aizsardzības fonda potenciāla realizācijas, gatavojot konsorcijus un projektu pieteikumus ar citu valstu uzņēmumiem un pētniecības iestādēm atbilstoši Eiropas Savienības definētajām prioritātēm, kā arī strādājam Eiropas Aizsardzības aģentūras darba grupās un Ziemeļatlantijas Līguma organizācijas (turpmāk - NATO) Industrijas padomnieku grupā un Zinātnes un tehnoloģiju organizācijā. DAIF Latvija vēlas sniegt atbalstu izlgītības un pētniecības iestādēm piesaistīt nacionālo, Eiropas Savienības, NATO un privāto finansējumu tām prioritārajām jomām, kurām ir augstākais piepietojamības potenciāls aizsardzības spēju attīstībā un drošības funkciju īstenošanā sadarbībā ar industriju.

Labāko darbu anotācijas iesniedzamas elektroniski e-pastā: id@federacija.lv līdz 2020.gada 2.martam.
Vairāk: ŠEIT