Whatever you are, be good one /A.Lincoln/

Pētniecība

Lasīt citus rakstus

Darba apstākļu uzlabošana uzņēmumos

Lai palīdzētu jaunajiem komersantiem veidot drošus darba apstākļus, bija prieks iesaistīties informatīvā materiāla - rokasgrāmatas «Darba aizsardzība uzņēmumā. Palīgs jaunajiem komersantiem» idejiskā izstrādē un saturiskā rediģēšanā par darba drošības jautājumiem.

Rokasgrāmata tiks atjaunota (pēdējā aktuālā versija plānota 2013.gada nogalē) un pieejama bezmaksas ikvienam uzņēmējam gan elektroniskā, gan iespiestā formātā - LDDK, VID, VDI, UR, NVA un biznesa inkubatoros. Materiāls satur informāciju par izmaiņām normatīvajos aktos darba tiesību un darba risku novēršanas jomās. Rokasgrāmata ietver plašu informāciju par darba aizsardzību, tās reglamentējošiem normatīvajiem aktiem 17 uzņēmējdarbības nozarēs, kā arī par iespējamajiem darba vides riskiem, to novērtēšanu un novēršanu. Grāmatā apskatīti gan pamatjautājumi, gan darba drošības specifika dažādās nozarēs.