Whatever you are, be good one /A.Lincoln/

Pētniecība

Lasīt citus rakstus

Aizsardzības industrijas gada balvu izglītībā un pētniecībā 2021

‘’Aizsardzības industrijas gada balvu izglītībā un pētniecībā 2021’’ pirmo vietu dala Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Rīgas Tehniskā universitātes pētnieki.‘’

Aizsardzības industrijas gada balva izglītībā un pētniecībā’’ mērķis ir katru gadu izvērtēt un ar naudas prēmijām rosināt uz sadarbību ar studentiem un pētniekiem, kuru darbam ir potenciāls duālā pielietojuma produktu un pakalpojumu inovācijā.   

Šogad nominētajiem pētījumiem nopietnu konkurenci sastādīja ilggadēji pētījumi ar augstu gatavību un pielietojamību drošības un aizsardzības struktūrās. Pirmo vietu dala divi pētījumi un katrs iegūst 1500 eiro prēmijas - Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Pārtikas tehnoloģijas fakultātes pētnieki Sandra Muižniece-Brasava, Ēvalds Raits un Iveta Rutka par sausās uzturdevas izstrādi Nacionālajiem Bruņotajiem spēkiem, sniedzot atbalstu to attīstībā un Rīgas Tehniskā universitātes, Mehānikas un mašīnbūves institūta vadošā pētniece, Mehānikas un biotekstilmateriālu zinātniskās laboratorijas vadītāja Dr.sc.ing. Inga Ļašenko ar termiskā spektra diapazonā infrasarkanā un ultravioletā starojuma līmenī samazinošo tekstilmateriālu.

Pētniecisko darbu aktualitāti un atbilstību aizsardzības un drošības nozarēm žūrija ik gadu vērtē pēc septiņiem kritērijiem: Ietekme uz aizsardzības nozares attīstību un vadības pilnveidi; Atbilstība noteiktu aizsardzības spēju attīstības nodrošināšanai; Aktualitāte un pausto ideju pielietojums praksē; Oriģinalitāte un radoša pieeja problēmas izpētē; Kvalitāte darbā paustajiem secinājumiem un rekomendācijām; Sasaiste ar aizsardzības nozares definētajām vajadzībām un katram žūrijas loceklim/loceklei ir iespēja vērtēt pēc kāda individuāli nozīmīga papildus kritērija.

Un šogad, līdzās Aizsardzības ministrijas grantu programmai, kas galvenokārt orientēta uz inovāciju attīstību uzņēmumos, plānota padziļināta sadarbība ar pētniekiem jaunās Valsts aizsardzības pētījumu programmas ietvaros. Jau gada nogalē pētniecības un inovāciju projektu partnerībām finansējuma pieteikumus varēs iesniegt Eiropas Aizsardzības fondā. Tāpat DAIF Latvija koordinē pastāvīgu industrijas un pētnieku iesaisti NATO Zinātnes un pētniecības organizācijā un Industriju padomnieku grupā. DAIF Latvija aicina jauniešus un pētniekus veltīt savas zināšanas un prasmes Latvijas un starptautiskajai drošībai sadarbībā ar publisko un privāto sektoru.

‘’Aizsardzības industrijas gada balvas izglītībā un pētniecībā’’ apbalvošana norisinājās atbilstoši valstī noteiktajiem epidemioloģiskajiem ierobežojumiem. Aicinām ar apbalvošanas norisi iepazīties FOTO Facebook un VIDEO YouTube materiālos.

Vairāk: ŠEIT