Whatever you are, be good one /A.Lincoln/

Bizness

Investīciju piesaistes priekšlikumi

Valsts prezidenta Augsta līmeņa grupa investīciju piesaistei sagatavojusi priekšlikumus

Kopš 2011.gada oktobra Valsts prezidenta Augsta līmeņa grupa investīciju piesaistei ir strādājusi pie investīciju potenciāla un projektu izvērtējuma. Profesionāļi veltīja nesavtīgi savu privāto laiku un zināšanas - analizēja esošo investīcijas piesaistes procesu un rezultātu, politikas plānošanas dokumentus, apmeklējusi reģionus, uzklausīja nozaru, pašvaldību un augstskolu vadības pārstāvju ieceres un vērtējusi investīciju piesaistes projektus.

Koncentrēti grupas viedoklis par paveicamo investīciju piesaistes jomā ir rodams Stratēģiskās attīstības komisijas mājas lapā: http://newsaki.awtech.lv/custom_category/strategiskas-investicijas/

Ceru, ka priekšlikumiem būs atbalstītāji un tos ieviesīs katrs, kura atbildības un interešu jomā ir investīciju piesaiste un darba vietu radīšana Latvijā.