Whatever you are, be good one /A.Lincoln/

Bizness

V.I.E.D.Ā.K.S. ceļš, kā mācīties

Kā mēs palīdzam viņiem kļūt VIEDĀKIEM laikā, kad viņi aug un pasaule paliek arvien ''savienotāka'' ar visu lietu internetu? Daļa no atbildes ir sākt izglītības ceļojumu ar FasTracKids International.

Sākam mācīties! FasTracKids programmu izstrādātāji ir pārliecināti – lai arī ko bērni mācītos, bērniem vienmēr būs svarīgi zināt – kā risināt problēmas, domāt radoši, strādāt komandās, efektīvi komunicēt un būt pārliecinātiem par savām idejām. Tādēļ domājot par bērnu agrīno attīstību, aicinām vecākus iepazīties ar FasTracKids programmu piedāvājumu un padomāt, kur bērniem pieejams V.I.E.D.Ā.K.S. veids, kā sagatavoties skolai un dzīvei. Jau divdesmit gadus, 54 valstīs FasTracKids Int. piedāvājumā ir V.I.E.D.Ā.K.S. ceļš, kā mācīties. Vairāk: http://fastrackids.lv/blog/sakam-macities/

Atrodiet tuvāko mācību vietu: http://fastrackids.lv/find-locations/ #viedvalsts #gudramacisanas #atpakaluzskolu #kompetences #zinasanas #prasmes #digitalaislaikmets #miletibamacities #agrinaattistiba #pirmsskola