Whatever you are, be good one /A.Lincoln/

Bizness

FasTracKids kopā ar vecākiem veido bērnu panākumus

FasTracKids programmas ir stabils pamats bērniem visai dzīvei, nodrošinot nepieciešamo prasmju un zināšanu atbalstu, kas ievērojami palielina iespējas gūt panākumus.

FasTracKids apzinās, ka vecākiem ir nepārtraukta un būtiska ietekme uz bērna attīstību un izglītību. Nacionālās izglītības asociācijas veiktajā pētījumā par vecāku iesaistīšanos izglītībā gūts apliecinājums – jo agrāk vecāki iesaistās ar bērna izglītību saistītos jautājumos, jo bērnam ir vairāk panākumu ilgtermiņā.

Nodarbībām FasTracKids mācību vietās piesakās ne tikai bērni, bet patiesībā – ģimenes. Regulāri progresa ziņojumi, vecāku un skolotāju regulāra komunikācija palīdz būt informētiem par bērna sasniegumiem. Savukārt video materiāli, kas atspoguļo bērna sniegumu nodarbībās un mācību apguvi, ļauj jums tiešā veidā sekot viņa mācību pieredzei. Visbeidzot FasTracKids  tīmekļa vietne, kas paredzēta vecākiem, ļauj sadarboties, lai palīdzētu turpināt mācības mājās.

Audzēkņi sadarbojas dažādu projektu, uzdevumu un aktivitāšu ietvaros, lai papildinātu un padziļinātu savas zināšanas. Šī unikālā metode, ko mēs dēvējam par Educational ZigzaggingTM (Izglītojošais Zig-Zagings), nodrošina, ka audzēkņi saņem vienu un to pašu informāciju dažādos veidos, kas ir būtisks faktors mācīšanās procesā. Informācija tiek pasniegta daudz aizraujošākā veidā nekā ar tradicionālajām mācīšanas metodēm, pārmērīgi atkārtojot vienu un to pašu. Bērni var ne tikai pārrunāt nodarbībā apgūto, bet arī piemērot savas zināšanas dažādās situācijās, tās nostiprinot.

Atrodiet sev tuvāko mācību vietu ŠEIT vai arī rosiniet Jūsu bērna apmeklēto pirmsskolas izglītības iestādi vai interešu izglītības iestādi sazināties ar mums birojs (att) fastrackids.lv