Whatever you are, be good one /A.Lincoln/

Bizness

Cilvēkkapitāla attīstība uzņēmumos

Lai sniegtu iespēju uzņēmumos attīstīt cilvēkkapitālu 2011.gada janvāra līdz 2014.gada janvārim īstenots projekts “Partnerība biznesa konkurētspējai'' LIAA uzraudzībā, kura kopējās izmaksas plānotas LVL 1 011 265.40.

Organizēta uzņēmumu un biedrību tieša dalība darbaspēka kvalifikācijas celšanā, sekmējot darba ražīgumu, kas stiprinās darba tirgu un komercdarbības attīstību. LDDK sākotnēji projektā noteiktie sasniedzamie kvantitatīvie rādītāji un apmācību jomas: 60 uzņēmumu 800 nodarbināto apmācība: Eiropas ekonomikā un biznesā; Mazā un vidējā biznesa vadībā; Iestāžu un organizāciju ārējos sakaros; Projektu vadībā IKT uzņēmumos; Kvalitātes nodrošināšanā un vadībā IKT uzņēmumiem; Datorikā; Mājturībā.