Whatever you are, be good one /A.Lincoln/

Bizness

Baltic Id Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvas piemērošanai

Baltic Id komanda ir iesaistījusies korporatīvās ilgtspējas rīcībpolitikas izstrādē un konsultācijās ar to veidojošām ietekmes pusēm pēdējos desmit gadus. Esam gatavi dalīties zināšanās par Eiropas ilgtspējas ziņošanas standartu (ESRS) piemērošanu.

Ir pienācis laiks, kad lieliem un biržā kotētiem uzņēmumiem un tiem, kas ES tirgū ir iekļauti biržas sarakstā (arī trešo valstu uzņēmumi), būs jāsniedz ziņojumi saskaņā ar šo visaptverošo informācijas atklāšanas standartu kopumu, kas aptver 10 ilgtspējas tematus par vidi, sociālo darbību un pārvaldību.

Vairāk: ŠEIT