Whatever you are, be good one /A.Lincoln/

Bizness

''Baltic Id'' rod pārdomātus investīciju piesaistes risinājumus, sniedz vadības konsultācijas, akcentējot izaugsmes stratēģiju realizāciju un cilvēkkapitāla attīstības jautājumus. ‘’Baltic Id’’ piedāvā korporatīvo komunikāciju un zīmolvedības pakalpojumus Baltijā. Vairāk: www.balticid.lv vai www.balticid.com

''FasTracKids Latvia'' sniedz iespēju ikvienam īstenot sapni par labāku pirmsskolas izglītību Latvijas bērniem izmantojot starptautiski novērtētu izglītības modeli. Tā ir iespēja sākt savu biznesu, uzlabot esošo piedāvājumu gan pašvaldību vai privātās pirmsskolas izglītības iestādēs, gan interešu centros. Vairāk: www.fastrackids.lv

Cilvēkkapitāla attīstība uzņēmumos

Par darba tirgu un izglītības kvalitāti

Atbalsts Inovācijai

Lai sniegtu iespēju uzņēmumos attīstīt cilvēkkapitālu, īstenots projekts “Partnerība biznesa konkurētspējai''

Lasīt tālāk

Par 21.gadsimta darba tirgu un augstākās izglītības kvalitāti

Lasīt tālāk

Par atbalstu inovācijai dibinot LDDK gada balvu par uzņēmēju un zinātnieku sadarbību

Lasīt tālāk

Sociālā dialoga stiprināšana pašvaldībās

  

Projekts darba devēju pārstāvniecībai pašvaldībās „LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos”

Lasīt tālāk

  
Lasīt citus rakstus