Whatever you are, be good one /A.Lincoln/

Bizness

''Baltic Id'' rod pārdomātus investīciju piesaistes risinājumus, sniedz vadības konsultācijas, akcentējot izaugsmes stratēģiju realizāciju un cilvēkkapitāla attīstības jautājumus. ‘’Baltic Id’’ piedāvā korporatīvo komunikāciju un zīmolvedības pakalpojumus Baltijā. Vairāk: www.balticid.lv vai www.balticid.com

''FasTracKids Latvia'' sniedz iespēju ikvienam īstenot sapni par labāku pirmsskolas izglītību Latvijas bērniem izmantojot starptautiski novērtētu izglītības modeli. Tā ir iespēja sākt savu biznesu, uzlabot esošo piedāvājumu gan pašvaldību vai privātās pirmsskolas izglītības iestādēs, gan interešu centros. Vairāk: www.fastrackids.lv

Reabilitēt lobismu jeb patiesība par lobismu

Darba devēju lomas pieaugums izglītībā

Kopdarbs kvalitatīvāku darba vietu veidošanai

Lobisma jēdziens Latvijas politiskajā leksikā parādījās līdz ar Atmodu un neatkarības atgūšanu.

Lasīt tālāk

„Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana”.

Lasīt tālāk

Vērienīgs projekts „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos”

Lasīt tālāk

Latvija un Krīze

Cilvēkkapitāla attīstība uzņēmumos

Par darba tirgu un izglītības kvalitāti

Latvijas deviņdesmit gade un pasaues finanšu krīze

Lasīt tālāk

Lai sniegtu iespēju uzņēmumos attīstīt cilvēkkapitālu, īstenots projekts “Partnerība biznesa konkurētspējai''

Lasīt tālāk

Par 21.gadsimta darba tirgu un augstākās izglītības kvalitāti

Lasīt tālāk

   
   
Lasīt citus rakstus